Những Câu Hỏi Cần Thiết Khi Kết Thúc Buổi Phỏng Vấn Xin Việc

Nếu bạn sắp có một buổi phỏng vấn thì việc làm thì hãy tạm gác những lo lắng sang một bên và nghĩ đến những gì bạn cần phải thể hiện trong buổi phỏng vấn đó.  Phẩm chất và năng lực bạn thể hiện trong buổi phỏng vấn cũng sẽ giúp các nhà tuyển dụng đánh giá bạn có thực sự phù hợp với vị trí ứng tuyển đó hay không. Kết thúc mỗi cuộc phỏng vấn thường bao gồm thời gian để bạn hỏi nhà tuyển dụng một vài câu hỏi. Chuẩn bị một vài câu hỏi trước khi bạn đi phỏng vấn để bạn có thể biết nhiều hơn về môi trường làm việc và quá trình tuyển dụng.

Điều các ngài thích nhất khi làm việc tại công này là gì?

Bạn có thể đặt câu hỏi cho người phỏng vấn những gì họ thích nhất về công ty hoặc vị trí việc làm. Câu hỏi này cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về thế mạnh của công ty và cho thấy rằng bạn rất quan tâm đến văn hoá của công ty. Nếu người phỏng vấn trả lời thành thật, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc về cách thức hoạt động của công ty. Các biến thể của câu hỏi bao gồm hỏi những nhân viên nói chung như hầu hết về công ty hoặc lý do nhân viên của công ty tận hưởng công việc của họ. Bạn cũng có thể hỏi tại sao người phỏng vấn lại trung thành với công việc và với công ty.

Kỹ năng nào quan trọng nhất cho vị trí này?

Khi bạn đọc bản mô tả công việc, bạn đã biết ý tưởng của bạn về vị trí của bạn. Bạn có thể hỏi người phỏng vấn những gì họ nghĩ là quan trọng nhất khi tuyển dụng nhân viên ở vị trí này. Nó cũng cho bạn cơ hội để làm nổi bật nếu bạn có kỹ năng đó và cách bạn đã sử dụng kỹ năng đó trong kinh nghiệm làm việc hoặc tìm việc làm của bạn. Một cách khác để đặt câu hỏi cho câu hỏi là tìm hiểu những kỹ năng mà công ty muốn làm khi tuyển dụng nhân viên mới.

Tôi có thể tìm kiếm những nhân viên có thâm niên cho vị trí này ở đâu?

Bạn hãy hỏi về những nhân viên trước đây để tìm hiểu một số điều về vị trí việc làm này. Bạn sẽ có thể tìm hiểu nếu vị trí đó dẫn đến việc quảng cáo hoặc thăng tiến trong công ty hoặc nếu nhân viên trước đây rời bỏ công việc và tìm việc làm ở nơi khác. Ví dụ, bạn có thể biết rằng vài người đã từng từ chức, thôi việc sau một thời gian ngắn. Tương tự như vậy, bạn có thể hỏi về triển vọng sự nghiệp điển hình là gì cho những người nắm giữ vị trí đó.

Sau buổi phỏng vấn này, tôi cần phải làm gì tiếp theo?

Bạn không nên kết thúc cuộc phỏng vấn mà không biết ý định hoặc những kế hoạch kế tiếp của nhà tuyển dụng. Bạn có thể là người đầu tiên công ty phỏng vấn và bộ phận nhân sự có thể muốn tiếp tục tiến hành các cuộc phỏng vấn khác. Một số công ty làm nhiều cuộc phỏng vấn trong khi một công ty khác có thể sẵn sàng thuê bạn sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn đầu tiên. Đừng hỏi cụ thể về tiền lương hoặc lợi ích ở giai đoạn này.

Recent Posts

Categories

GiottoPress by Enrique Chavez